We hope to get together again in the summer of 2023

dance hypnotic

the new partying

DANCE HYPNOTIC

English:
Dance Hypnotic is a new way of partying. Dancing is the best form of healing, connecting and de-stressing. Every time you dance you let your inner battery recharge. During Dance Hypnotic we start with a joint hypnosis.Total focus in silence. The frequency of the group comes to a common vibration. As soon as the music starts, you immediately feel the energy flow and the need to dance. During Dance Hypnotic we dance on classics and hits. (Live DJ's). At the end you feel reborn, recharged and happy in your own skin.   

Nederlands:
Dance Hypnotic is een nieuwe manier van partying. Dansen is de beste vorm van heling, verbinden en ontstressing. Telkens wanneer men danst laat men als het ware de innerlijke batterij weer op. Tijdens Dance Hypnotic starten we met een gezamelijk hypnose. In stilte met totale focus.  De frequentie van de groep komt daarmee op een gezamelijk trilling. Zodra de muziek start voelt men onmiddelijk de energie stromen en de behoefte om te dansen. Dance Hypnotic is op de bekenden nummers. (Live DJ's). Aan het einde voel je je herboren, opgeladen en happy in en met je lijf

Founder: Petra Sluijters

Petra Sluijters founder of Hypnotic Dance:

"Ever since I was a little girl I loved to dance. I danced everywhere. But as I got older I increasingly missed the soul in partying and especially when dancing. During my work as a hypnotherapist I discovered how I could bring back the fundamental feeling of dancing. That's how Dance Hypnotic was born. I started to combine all the nice elements of going out and added some special hypnosis techniques. During Dance Hypnotic we dance on classics and hits played by top DJs, but due to the hypnosis it is with just that little bit of extra depth, so your battery is fully charged at the end."

                                "Sinds dat ik een klein meisje was hield ik al van dansen. Ik danste overal. Maar naar mate ik ouder werd miste ik steeds meer de ziel tijdens het uitgaan en vooral in het dansen. Tijdens mijn werk als hypnotherapeut ondekte ik hoe ik het oer gevoel van dansen weer terug kon brengen. Daar is Dance Hypnotic uit ontstaan. Ik ben alle fijne elementen van uitgaan gaan combineren en heb daar speciale hypnose technieken aan toegevoegd. Dance Hypnotic is heerlijk dansen op classics en hits gedraaid door top DJ's, maar door de hypnose met net dat beetje extra diepgang waardoor je batterij aan het einde weer vol opgeladen is."